Dr. Zsargó Krisztina

Dr. Zsargó Krisztina

ügyvéd

+36 30 382 5200

Dunakeszi Esch Győző utca 11.

Munkajog

Munkaügyi perekben jogi képviselet munkáltatói, illeve munkavállalói oldalon. Munkaszerződések és a hozzá kapcsolódó dokumentumok elkészítése, véleményezése.

Okiratszerkesztés:
• munkaszerződés, munkaköri leírás, tájékoztató;
• felmondás, megállapodás munkaszerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére;
• leltárfelelősségi megállapodás;
• versenytilalmi megállapodás;
• tanulmányi szerződés;
• gépjármű használati megállapodás, stb;

Munkaügyi vita:
• Vállalom munkáltatók és munkavállalók perbeli képviseletét;
• Peren kívüli megegyezésben támogatás nyújtását.